Artikel 26 Advocatenwet moet nog ingevoerd worden, maar hield de gemoederen het afgelopen jaar al bezig. De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten moet na invoering van het artikel zorgdragen voor kwaliteitstoetsen. Het plan dat de AR hiervoor presenteerde, peer review met verplichte dossierinzage, leidde tot protest binnen het college van afgevaardigden. Daarop stelde de AR voor kwaliteitssystemen van kantoren te gaan toetsen. AR-lid Hans Vogels over de kwaliteitstoetsen: ‘We zoeken aansluiting bij bestaande initiatieven en brengen die nu in kaart.’

‘Met een stevig plan zijn we naar het college gegaan,’ zegt Vogels. ‘De collegeleden hebben zich ontzettend goed ingelezen. Het gaat ze echt ter harte. Die betrokkenheid viel me op. Er was veel weerstand, maar ik heb dat ook als betrokken meedenken ervaren.’ Nu wordt van kantoren gevraagd een kwaliteitssysteem op te zetten, voor zover dat er niet al is. ‘Er zijn al veel bestaande initiatieven op dit vlak. Daar sluiten we nu bij aan,’ zegt Vogels. ‘Dat onderstreept dat je als NOvA een systeem opzet dat op draagvlak kan rekenen.’

Het nieuwe systeem kent een gelaagdheid. ‘De kwaliteitstoets wordt een systeemtoets. Daarbij gaat de NOvA na of een kantoor of een groep kantoren een kwaliteitssysteem heeft en uit welke onderdelen dit systeem bestaat.’ Het idee is dat intercollegiaal overleg onderdeel uitmaakt van het kwaliteitssysteem. ‘Er komt dus geen peer review met verplichte inzage; de verantwoordelijkheid voor het beroepsgeheim blijft bij de individuele advocaat liggen.’ De invulling van het intercollegiaal overleg wordt nog in samenspraak met de balie vormgegeven. ‘Van belang is een veilige omgeving te creëren om te praten over de aanpak in een gegeven zaak.’ Andere onderdelen van een kwaliteitssysteem kunnen bijvoorbeeld zijn een ontwikkel- en opleidingsplan per advocaat en een functionerings- en beoordelingssysteem.

De komende tijd brengt de NOvA de bestaande kwaliteitsinitiatieven verder in kaart. ‘Ik nodig kantoren graag uit hun kwaliteitssystemen te delen met de NOvA,’ zegt Vogels. Zelf zal hij dit dossier niet afronden. Per 1 januari vertrekt Vogels uit de AR; Leonard Böhmer zal de portefeuille kwaliteitstoetsen overnemen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie