Het voorstel van het kabinet voor de verhoging van de griffierechten is van de baan. Verder hoeven gedetineerden toch geen eigen bijdrage te gaan betalen voor het verblijf in de gevangenis. Het voorstel voor een bijdrage van veroordeelden in de kosten van hun strafproces wordt afgezwakt.

Minister Ard van der Steur schrijft dat vrijdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft besloten om voor 2016 310 miljoen extra uit te trekken voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een groot deel van deze budgetverhoging, te weten 250 miljoen euro, is ook voor de jaren daarna.

Het voorstel voor de verhoging van de griffierechten was al afgezwakt. Daarmee hoopte het kabinet uiteindelijk nog 34 miljoen euro te verdienen. In zijn brief aan de Kamer schrijft Van der Steur nu dat het aangepaste voorstel vanwege onvoldoende draagvlak alsnog wordt ingetrokken.

Ook het wetsvoorstel voor een eigen bijdragen van gedetineerden aan de kosten van hun detentie is van de baan. De eigen bijdrage die het kabinet vraagt aan veroordeelden voor de kosten van hun strafproces wordt met 25 procent verlaagd.

In de brief neemt Van der Steur nog geen beslissing over de bezuinigingen van 85 miljoen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hij wacht op het advies van de commissie Wolfsen, die is ingesteld op verzoek van de Eerste Kamer. Dat advies verschijnt op 30 november aanstaande.

Toch houdt Van der Steur er rekening mee dat de bezuiniging van 85 miljoen euro niet doorgaat. In het aanvullend budget van 310 miljoen euro maakt hij althans een ongespecificeerde reservering voor de rechtsbijstand.

Verder trekt de minister 15 euro miljoen extra uit voor het OM. Voor de maatregelen van het OM om herhaling van de zaak Bart van U. te voorkomen, reserveert Van der Steur daarnaast 10 miljoen euro. Dan gaat het om bescherming van de samenleving tegen verdachten met psychiatrische problematiek.

De rechtspraak krijgt 25 miljoen euro extra van het kabinet, en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de reclassering ieder 5 miljoen euro. Ook komt er meer budget voor fraudebestrijding, de IND en voogdij-instelling Nidos.

Maarten Bakker

Advertentie