De NVvR, de vakbond en beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie, biedt de Tweede Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie dinsdag 24 november een petitie aan voor uitstel van de bezuinigingen op de rechtspraak. Zo wil de NVvR bereiken dat het mogelijk blijft om een gegronde visie te ontwikkelen over de vraag waar rechtspraak nodig is. De politiek moet zich daarover durven uitspreken, stelt de NVvR.

‘Bezuinigingen vormen het vertrekpunt voor besluitvorming in discussies over het locatiebeleid van de rechtspraak,’ stelt de NVvR. ‘Terwijl dat de maatschappelijke vraag naar rechtspraak zou moeten zijn.’ De NVvR vraagt het uitstel namens vele rechters, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en juridische (keten)partners.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, heeft de Kamer afgelopen vrijdag laten weten structureel 250 miljoen euro extra uit te trekken voor Veiligheid en Justitie. Voor de rechtspraak is 20 miljoen in 2016 uitgetrokken. Voor de NVvR is dit een aanleiding om de visie op rechtspraak in een brede maatschappelijke dialoog scherp te krijgen en om onomkeerbare stappen, zoals uitkleding van rechtbanklocaties, te voorkomen.

NVvR-voorzitter Rosa Jansen: ‘Het is nu afwachten of de Tweede Kamer de brief van de minister onverkort overneemt en als dat gebeurt, hoe de Rechtspraak daarmee omgaat. Ik hoop dat wij in de gelegenheid worden gesteld om samen met tal van partijen te komen tot een breed gedragen visie op rechtspraak, die de basis moet vormen voor het Meerjarenplan van de rechtspraak.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie