‘De gemachtigden van partijen hebben (…) bij herhaling met elkaar gesproken over een minnelijke regeling, waarbij W. uiteindelijk volledig tegemoet is gekomen aan de voorwaarden van werkneemster. Evenwel heeft zij op het laatste moment haar goedkeuring aan de getroffen regeling onthouden.’ Een typisch gevalletje uit de school klappen over schikkingsonderhandelingen. Toch?

Inderdaad, zei de tuchtrechter Arnhem/Leeuwarden in eerste instantie. Mr. X, die voor werkgever W. optrad, kreeg een waarschuwing. Want gedragsregel 13 zegt dat advocaten de rechter niet mogen vertellen over de inhoud van schikkingsonderhandelingen, tenzij de wederpartij dat goed vindt. Dat de advocaten hadden onderhandeld in het kader van een procedure over ‘slecht werkgeverschap’, en mr. X erover begon in de ontslagprocedure die later werd gevoerd, dat maakte volgens de raad van discipline niet uit: het ging om hetzelfde geschil.

Maar mr. X laat het er niet bij zitten – en krijgt van het Hof van Discipline gelijk. Die gedragsregel gaat nadrukkelijk over mededelingen aan ‘de rechter aan wiens oordeel de zaak is onderworpen.’ En dus niet over mededelingen aan de rechter in een andere procedure, ook al gaat het om dezelfde partijen, en om dezelfde overeenkomst.

Gedragsregel 13 wil het advocaten makkelijker maken onderling te overleggen, te onderhandelen en te zoeken naar oplossingen buiten het proces, zegt het hof. Je kúnt je voorstellen dat ook het risico dat je wederpartij zich er later in ander verband op beroept daar een rem op zet. Maar dat vindt het hof dus geen reden om in gedragsregel meer te lezen dan er feitelijk staat.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie