Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft de Tweede Kamer beloofd op zoek te gaan naar meer geld voor de rechtspraak mocht dat nodig zijn. Hij vindt ook dat zware strafzaken zo dicht mogelijk bij de pleegplaats moeten dienen.

De minister reageerde donderdag 26 november op protesten van binnen en buiten de Tweede Kamer tegen de dreigende ontmanteling van zeven kleinere rechtbanken (Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht, Zutphen). Het extra budget van het kabinet voor de rechtspraak – 20 miljoen in 2016, en 25 miljoen vanaf 2017- zou onvoldoende zijn om te voorkomen dat deze rechtbanken de zwaardere zaken kwijtraken.

Oppositiepartijen dreigden tegen de begroting van de minister voor 2016 te stemmen als er geen geld bijkomt voor onder meer de rechtspraak. In de Eerste Kamer zou er dan geen meerderheid zijn voor de begroting. Van der Steur beloofde de Tweede Kamer met ‘strijdvaardigheid’ in het voorjaar van 2016 bij de minister van Financiën aan de bel te trekken, als er meer geld nodig is voor de rechtspraak. Voor oppositiepartijen is deze toezegging voldoende om zijn begroting goed te keuren.

Oppositiepartijen willen dat de zeven bedreigde rechtbanken als volwaardige locatie kunnen blijven functioneren, waar ook de zwaardere zaken dienen. ‘Als zich een zware strafzaak heeft voorgedaan in een specifieke stad, wil je die zaak ook herkenbaar en zichtbaar in die stad voeren,’ meende ook de minister tijdens het begrotingsdebat donderdag in de Tweede Kamer.

SP en GroenLinks eisten nog dat de vergoeding van advocaten voor bijstand van cliënten tijdens het politieverhoor wordt verbeterd. De minister wil daar, vooruitlopend op de publicatie van het rapport van de commissie Wolfsen, niets over zeggen. Dit rapport over de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt maandag 30 november openbaar.

Maarten Bakker

Advertentie