Advocaten reageren diep geschokt op het overlijden van Tahir Elςi, deken van de Orde van Advocaten van Diyarbakir in Zuidoost-Turkije. Direct na een persconferentie, op 28 november 2015, werd Elςi op klaarlichte dag door het hoofd geschoten. Hij overleed ter plekke. ‘Elςi pleitte voor vrede. Ik krijg een indrukwekkende hoeveelheid reacties van geschokte advocaten over de hele wereld,’ reageert Adrie van de Streek, directeur van Lawyers for Lawyers (L4L).

Elςi riep tijdens een persconferentie op om een einde te maken aan de oplopende geweldcyclus die al maanden heerst in Turkije. De mensenrechtenadvocaat heeft zich vanaf 1992 ingezet voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Zuidoost-Turkije. Deze slachtoffers vielen in de strijd tussen het Turkse leger en de PKK. Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft hij verschillende zaken bepleit. Als deken van de Orde van Advocaten van Diyarbakir heeft hij tijdens de recente onrust in Zuidoost-Turkije onderzoek georganiseerd en mensenrechtenschendingen gedocumenteerd.

Directeur van Lawyer for Lawyers, Adrie van de Streek: ‘We hebben geen idee wat er precies is gebeurd. Daar moet een onderzoek naar komen.’

Over de toenemende straffeloosheid en mensenrechtenschendingen in Turkije maken Fair Trial en Lawyers for Lawyers zich al geruime tijd zorgen. Vorige maand brachten zij hun standpunt, samen met enkele advocaten uit Turkije door middel van een petitie onder de aandacht van de Tweede Kamer. ‘In de landelijke politiek en internationaal blijven we aandacht vragen voor deze situatie en de belangrijke rol die advocaten hierbinnen spelen.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie