De meerderheid van het college van afgevaardigden is voor naleving van het redactiestatuut van het Advocatenblad. Dat bleek tijdens de vergadering van het college op woensdag 2 december bij bespreking van een op het laatste moment ingelast agendapunt ‘Advocatenblad’.

Punt twaalf (‘Advocatenblad (ter bespreking)’) werd drie werkdagen voor de vergadering toegevoegd aan de agenda op verzoek van de fractie Noord-Holland. Portefeuillehouder en aankomend deken Bart van Tongeren zei niet volledig in de gelegenheid te zijn te reageren op berichten die afgelopen week verschenen waren over het Advocatenblad, omdat er de volgende dag een bespreking met de advocaat-redactieleden plaatsheeft.

Op de websites van Advocatie, Mr., Villamedia en het Advocatenblad verschenen berichten over de plannen van de NOvA met het blad. De advocaat-redactieleden, de zogeheten externe redactie, spraken zich uit tegen die plannen, omdat die in hun optiek in strijd zijn met het redactiestatuut en de onafhankelijkheid van de redactie aantasten.

Op de vraag van de fractie Noord-Holland welke collegeleden voor naleving van het redactiestatuut zijn stak de meerderheid van de aanwezigen een hand op. Noord-Holland stelde een ‘fundamentele vraag’ aan de algemene raad: ‘Gaan we in de toekomst werken met een onafhankelijk Advocatenblad of wordt het een van de AR afhankelijk Advocatenblad?’ Van Tongeren noemde de vraag ‘begrijpelijk’ maar gaf geen antwoord vanwege het overleg met de redactie dat nog moet plaatshebben.

De fractie Amsterdam vroeg de algemene raad daarop alsnog de toezegging te doen dat het redactiestatuut nageleefd wordt. De advocaten uit de hoofdstad hadden zelfs al een motie met die strekking klaarliggen voor het geval de AR die toezegging niet zou willen doen. Ook vindt de fractie dat toekomstige wijzigingen van het redactiestatuut aan het college voorgelegd moeten worden. Uit de Haagse fractie kwam het voorstel na de schorsing verder te praten over het onderwerp. Alleen de fractie Utrecht schaarde zich openlijk achter de plannen van de algemene raad: ‘Als je iets met het blad wil doen, heb je zeggenschap nodig.’

Algemeen deken Walter Hendriksen zei er niet voor te voelen verder met het college in debat te gaan; het college hoort daar niet in thuis naar zijn idee. ‘Mij is het aantal opgestoken handen niet ontgaan en dat zal meegenomen worden in het gesprek met de redactie. We gaan eerst het debat voeren daar waar het hoort, in vertrouwen dat dat leidt tot adequate, behoorlijke afspraken.’

Advertentie