‘Minister perkt beroepsgeheim advocaat in’ meldde het Financieele Dagblad woensdag 2 december op de website. Dat zou in overleg met de ‘beroepsvereniging voor advocaten’ zijn gebeurd. Algemeen deken Walter Hendriksen onderbrak de vergadering van het college van afgevaardigden om te zeggen dat de minister geen melding doet over inperking van het verschoningsrecht en dat er ook geen overleg is geweest.Bijlage:

Volgens het FD kunnen advocaten en notarissen in de toekomst niet meer onbeperkt gebruik maken van hun beroepsgeheim en het daarop gebaseerde verschoningsrecht. Minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie, VVD) zou afspraken gemaakt hebben met het openbaar ministerie, de Nederlandse orde van advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over situaties waarin het verschoningsrecht niet langer van toepassing zou zijn.

De financiële krant baseerde zich op een brief die Van der Steur vorige week naar de Tweede Kamer stuurde (zie bijlage). Het FD-bericht verscheen tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden. Algemeen deken Walter Hendriksen week kort af van de agenda en noemde het bericht onjuist. ‘De minister maakt geen melding van inperking. Ook is er geen overleg met de NOvA geweest,’ zei Hendriksen. De minister heeft in de brief slechts het huidige beleid bevestigd aan de Tweede Kamer, meldde de algemeen deken. Er zijn volgens hem geen afspraken gemaakt met het Ministerie van Veiligheid en Justitie over inperking van het verschoningsrecht.

Het FD was niet in de gelegenheid om te reageren op het standpunt van de NOvA. 

Update: 

De auteur van het stuk in het FD, Jeroen Piersma, constateert dat de deken de brief van de minister anders leest dan hij. ‘In de brief informeert de minister de Kamer over de uitkomsten van de gesprekken met onder andere de NOvA. Die uitkomsten komen erop neer dat bepaalde manieren om het verschoningsecht te gebruiken in de ban worden gedaan. De minister schrijft het wat omfloerster, hij heeft het over ‘nader af te bakenen’, maar dat komt mijn inziens op hetzelfde neer.’ Piersma ziet niet waarom zijn bericht onjuist zou zijn en verbaast zich over de reactie van de algemeen deken.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie