Binnen de advocatuur bestaat het beeld dat de verhouding tussen spreekkamers met en zonder opnameapparatuur in gevangenissen volledig zoek is. Dat schrijft de Nederlandse orde van advocaten in een brief van 11 december aan de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). Om dat beeld te staven heeft de NOvA DJI om landelijke cijfers gevraagd van het aantal spreekkamers met en zonder opnameapparatuur.

Gedetineerden moeten ervan uit kunnen gaan dat gesprekken met geheimhouders niet worden opgenomen of afgeluisterd. Daar mag ook geen twijfel over bestaan, schrijft de NOvA. Bij voorkeur vinden gesprekken met gedetineerden dan ook plaats in ruimten waarin geen afluisterapparatuur aanwezig is, aldus de NOvA.‘Van belang is daarbij wel dat er voldoende gespreksruimten zonder afluisterapparatuur aanwezig zijn.’

De NOvA ontvangt signalen over vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden die zorgen baren, schrijft de orde in de brief. De beroepsorganisatie van de advocatuur verwijst hierbij naar de ‘casus Zoetermeer’ op 1 oktober 2015. ‘Met name het feit dat de heer Kuyp stelt dat hem ter plekke stellig is medegedeeld dat de apparatuur inderdaad aan stond, terwijl in het feitenrelaas wordt gesteld dat dat niet het geval was, wekt op z’n minst de nodige verbazing.’

De cijfers van het aantal spreekkamers met en zonder apparatuur zijn toegezegd, maar ten tijde van het schrijven van de brief waren deze nog niet binnen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie