De Nederlandse orde van advocaten heeft een lijst gepubliceerd van advocaten die onvoorwaardelijk geschorst of geschrapt zijn en voor wie de maatregel onherroepelijk is geworden. Op de lijst prijkt op dit moment één naam.

Op grond van artikel 8b van de Advocatenwet is de secretaris van de algemene raad verplicht om schriftelijk een lijst openbaar te maken van gegevens over advocaten voor wie een beslissing tot het onvoorwaardelijk opleggen van een schorsing of schrapping geldt, voor zover die beslissing onherroepelijk is geworden. De informatie op de lijst omvat de naam van de advocaat, de kantoornaam, de plaats waar deze advocaat gevestigd is, de raad van de orde in het arrondissement waartoe de advocaat behoort, welke maatregel is opgelegd en als dat van toepassing is, de duur, de datum waarop de maatregel is opgelegd en waarop die ingaat.

Het gaat om schorsingen of schrappingen op grond van artikel 48, lid 2 sub d of e Advocatenwet per 1 januari 2015. Schorsingen en schrappingen die zijn opgelegd op basis van de Advocatenwet van vóór 1 januari 2015 of op basis van artikel 60ab of 60b van de Advocatenwet worden niet in deze lijst opgenomen. 

De lijst is opgenomen als pdf op de website van de NOvA. Op dit moment staat één advocaat uit Limburg in het document.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie