De algemene raad en de redactie van het Advocatenblad hebben op 3 december 2015 een constructief gesprek gevoerd over de toekomst van het Advocatenblad. Hierover is de laatste tijd in de media bericht, en dit is ook in de vergadering van het college van afgevaardigden aan de orde geweest.

AR en redactie hebben over en weer het vertrouwen in elkaar uitgesproken en de wens gedeeld zich gezamenlijk in te zetten voor het succes van het Advocatenblad. Uitgangspunt daarbij is het redactiestatuut waar zij in de loop van 2016 nader over zullen spreken.

Ook zal de redactie worden betrokken in de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur, die hopelijk zo snel mogelijk wordt gevonden. In 2016 zal het Advocatenblad in acht papieren edities verschijnen, en zal het proces worden ingezet om van het blad mede een digitaal platform te maken. Van die ontwikkelingen zullen AR en redactie u in het Advocatenblad op de hoogte houden.

Advertentie