Het Advocatenblad wordt vanaf 2016 uitgegeven door Boom juridisch (Bju). Samen met de redactie en de NOvA werkt Bju de komende jaren aan een vernieuwing en verdere digitalisering van het Advocatenblad met meer ruimte voor online discussies, nieuwe media en de mogelijkheid om ook zelf te publiceren. Vooralsnog verschijnen er de komende jaren ook gewoon nog gedrukte nummers. 

De digitale archieven van het Advocatenblad vindt u nog steeds op deze website. Had u eerder een account? Dan kunt u een dezer dagen een bericht van Bju ontvangen met uw inloggegevens.

Ook is er de mogelijkheid om een betaald abonnement te nemen. Op de website van Bju vindt u de mogelijkheid om u snel en makkelijk aan te melden. Voor vragen over toegang via contentintegratie kunt u een mail sturen naar [email protected].

Boom Juridisch

Advertentie