Kunst en oorlog

Kunst en oorlog: roofkunst en restitutie is de laatste bijeenkomst van de Gevangenpoortlezingen 2015-2016, een serie lezingen over kunst en strafrecht. Jurist Evelien Campfens gaat in op de juridische achtergronden van roofkunst en schetst een beeld van de internationale stand van zaken.

Datum: 6 maart, van 12.00 tot 13.00 uur.

Plaats: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag.

Ga naar haagshistorischmuseum.nl voor meer informatie.

Speech in a Day

Wilt u uw speech- en presentatievaardigheden bijspijkeren? Tijdens Speech in a Day krijgen deelnemers oefeningen uit de speechpraktijk en podiumkunsten. Zo trainen zij in het maken van een inspirerende speech, het vertellen van een verhaal, het aannemen van een goede houding, stemgebruik, contact maken met het publiek en omgaan met zenuwen.

Datum: 10 maart en 21 april, van 9.15 tot 17.00 uur.

Ga naar speaktoinspire.nl voor meer informatie.

Fototentoonstelling Law & Order

Fotograaf Jan Banning stelt een deel van zijn project Law & Order ten toon in het Atrium in Den Haag en in de publieke hal van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam.

Banning fotografeerde voor zijn project politie, rechtbanken en gevangenissen in Colombia, Frankrijk, Uganda en de Verenigde Staten.

Plaats en tijd: Atrium, Spui 17, Den Haag van 29 februari tot en met eind maart. Kennedy Van der Laan, Haarlemmerweg 333, Amsterdam. Deze tentoonstelling loopt tot en met eind april.

Meer informatie: Fontana Gallery, [email protected].

Advertentie