Doordat de dekens optreden tegen advocaten die betalen voor leads sturen zij juist aan op innovatie in de advocatuur, vinden Bert-Jan van den Akker en Esther Brons-Stikkelbroeck.

De dekens hebben de balie laten weten dat zij het provisieverbod van gedragsregel 2 lid 2 blijven handhaven. Nu voelen koppelsites, die meestal tegen betaling advocaten in contact brengen met potentiële cliënten, zich bedreigd in hun voortbestaan. De exploitanten van leadsites reageren fel en verwijtend naar de dekens. De handhaving zou ouderwets zijn, terug naar af, het onderzoek wordt in twijfel getrokken en de dekens worden weggezet als een stel onkundige oude mannen in pak die wars zouden zijn van innovatie. Dat is wat ons betreft niet terecht, integendeel.

De dekens doen gewoon hun werk als handhavende en controlerende instantie. Bovendien kan de handhaving van het provisieverbod niet als een verrassing komen voor de leadgenerators die in een aantal gevallen worden aangestuurd door (voormalig) advocaten en die dus goed op de hoogte zijn van het geldende provisieverbod. Die weten dat de achtergrond van het provisieverbod is dat een advocaat maar één belang kan, mag en moet dienen: het belang van zijn cliënt. Daarbij is geen plaats voor het eigen belang van de advocaat en evenmin voor het belang van een leadgenerator. Bij een provisie op basis van een deel van de omzet zijn die andere belangen er wel en daarvoor betaalt de cliënt dan (soms letterlijk) de prijs.

Belangrijker nog: de aankondiging om het provisieverbod te gaan handhaven en de koppelsites te controleren, biedt juist een kans om een stap vooruit te zetten.

Het bezwaar van de dekens richt zich namelijk niet tegen het bestaan van de koppelsites op zich of tegen het samenbrengen van advocaten met klanten. De dekens benadrukken dat adverteren op deze manier is toegestaan, zolang dat maar gebeurt met inachtneming van een redelijk advertentietarief. Ook een vast bedrag per klik of per maand is geen probleem. Advocaten moeten alleen wel de belangen van hun cliënten op een behoorlijke wijze behartigen en dat betekent dat er grenzen zijn aan wat wel en wat niet mag.

Met de aangekondigde controles geven de dekens daarover duidelijkheid. Zij geven richting en sturen zo al dan niet bewust juist aan op verdergaande innovatie binnen de advocatuur; op innovatie die daadwerkelijk inspeelt op de behoeften van cliënten en die bovendien het imago van advocaten verbetert in plaats van nog meer vraagtekens plaatst bij de hoogte en de grondslag van de in rekening gebrachte tarieven.

Voor de tegensputterende ontwikkelaars is er geen man overboord. De bal ligt bij hen. Het is niet nodig om de leadgenerators af te sluiten of de databases te verwijderen. Ook de deelnemende advocaten hoeven geen tuchtrechtelijke sancties te vrezen, zolang zij maar kunnen aantonen dat zij uitsluitend de belangen van hun cliënten behartigen en zij hun handelwijze kunnen verantwoorden.

Voor cliënten en voor het imago van de beroepsgroep zou het dan ook goed zijn als ontwikkelaars en advocaten meedenken in de lijn die de dekens uitzetten. Zij kunnen hun creativiteit en inventiviteit inzetten bij de ontwikkeling van een verdienmodel dat voldoet aan de richtlijnen van het provisieverbod en rekening houdt met de belangen van cliënten. Voor innovatieve denkers zal dat geen probleem zijn.

Bert-Jan van den Akker en Esther Brons-Stikkelbroeck zijn beiden advocaat bij DOEN Legal in Zeist.

Advertentie