De juridische wereld verandert snel. Hoe ga je daar als jonge jurist mee om? Het Ambt Meester (Boom, 2015) behandelt twaalf lessen waarmee juristen zichzelf naar een hoger plan kunnen ontwikkelen.

‘Je mag iets met je denken doen.’ Met dit motto begint onderzoeker en schrijver Bas Kodden zijn boek. ‘Een schijnbare tegenstelling. Net als “je gaat het pas zien als je het doorhebt”.’ Kodden haalt hiermee Cruijff aan. Iemand die volgens hem een visie heeft en nooit genoegen neemt met een bepaalde situatie als hij van mening is dat er iets moet veranderen. Eigenschappen die de juridische dienstverlenende sector lijkt te missen. Cruijff lijkt volgens Kodden volkomen in evenwicht. Dat wil hij voor de jonge jurist en zijn organisatie ook bewerkstelligen. Cruijffs ‘handige gebruik van polariteiten (schijnbare tegenstellingen)’ zijn dan ook het uitgangspunt voor dit boek.

Kodden reikt zijn lessen en bijbehorende oefeningen voor jonge juristen aan vanuit lemniscatisch denken. Bij elke les moeten het probleem, de oorsprong van het probleem en de tegenpool worden benoemd. Evenwicht ontstaat wanneer beide polen met elkaar worden verbonden. Kodden constateert bij de eerste les (‘hoe succesvol je ook bent, verandering is altijd goed’) dat juridische organisaties erg veel omgevingsturbulentie, zoals wijzigingen in concurrentieverhoudingen en internet, ondervinden, maar dat zij zich nog steeds in dezelfde staat als tien jaar geleden bevinden. Maar bij veel turbulentie moet de organisatie juist veel flexibiliteit en afstemmingsmogelijkheden inbouwen, aldus Kodden.

De auteur geeft verder aan jonge juristen mee dat feedback, coaching en sociale steun van grote waarde zijn om gestelde doelen te behalen. Hier dient de nieuwe generatie van juridische professionals nadrukkelijk om te vragen aan hun leidinggevende. Ook is het belangrijk dat de autonomie wordt vergroot en dat jonge juristen niet overbelast raken. Kodden eindigt met de les dat jonge juristen zelf effectief moeten zijn en hun sterke punten moeten benutten. ‘Niets doen is het grootste risico dat je kunt nemen.’

Advertentie