In Rotterdamse strafzaken kunnen advocaten bij wijze van proef processtukken en andere berichten naar de rechtbank sturen per e-mail. De Rechtbank Rotterdam heeft de Hoge Raad gevraagd of dit is toegestaan. Naar verwachting volgt het antwoord eind deze maand.

In november berichtte het Advocatenblad dat faxnummers weggehaald zijn van de website van de Rotterdamse rechtbank en zijn vervangen door e-mailadressen. Advocaten die liever een processtuk indienden via de fax kregen te horen dat dit niet meer mogelijk was.

Waar in november de meeste faxnummers weer verschenen op rechtspraak.nl, duurde dat voor strafrecht tot half december. ‘Er loopt nu een proef bij strafrecht om te onderzoeken wat de voor- en nadelen van e-mail zijn,’ laat de woordvoerder van de Rechtbank Rotterdam weten. ‘Advocaten die liever toch willen faxen, mogen nog steeds een fax sturen. Daarnaast is er nog altijd de mogelijkheid om stukken af te geven, per post op te sturen, of te e-mailen. Advocaat kunnen nu bijvoorbeeld ook verhinderdata doorgeven met een mailtje.’ De rechtbank heeft de Hoge Raad een brief gestuurd met de vraag of zij zo mag opereren. Eind januari volgt naar verwachting het antwoord.

Sommige advocaten uitten eerder bezwaren tegen e-mail: de Hoge Raad lijkt per e-mail ingediende cassatieschrifturen niet te accepteren en ook de wetgever heeft niet in deze digitale aanleverroute voorzien, stelden zij.  De Raad voor de rechtspraak hanteert het uitgangspunt dat e-mail geen veilig communicatiemiddel is. ‘Daarom gaan we binnen KEI uit van digitaal berichtenverkeer in een beveiligde omgeving, niet e-mail,’ laat een woordvoerder van de Raad weten.

De proef met e-mailen in Rotterdamse strafzaken is in 2015 gestart in overleg met de lokale deken en het OM. Advocaten kunnen een ingescand processtuk, voorzien van een ‘natte’ handtekening en vergezeld van een ondertekende machtiging van de cliënt per e-mail versturen. Daarna moeten zij het stuk ook per post aanleveren bij de rechtbank. Er is geen einddatum voor de proef afgesproken.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie