Minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie, VVD) zal de Tweede Kamer begin februari meer informatie geven over hoe het recht op verhoorbijstand wordt ingevuld. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In december sprak de Hoge Raad zich uit over het recht op verhoorbijstand. De Hoge Raad gaat er vanuit dat vanaf 1 maart 2016 ‘toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie’. Per 1 maart moet de politie verdachten er dus op wijzen dat zij recht hebben op een raadsman bij de eerste verhoren. De Hoge Raad veronderstelde dat de wetgever al voorbereidingen had getroffen voor de verplichte bijstand door een advocaat in de eerste fase van het opsporingsonderzoek. Invoering van de regel zou volgens de Hoge Raad dus niet tot al te grote problemen zorgen.

Van der Steur heeft nu toegezegd de Tweede Kamer begin februari in te lichten over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Ook zal hij de Kamer dan meer informatie geven over de werkwijze tot twee wetsvoorstellen over dit onderwerp tot wet zijn verheven. Van der Steur streeft nog steeds naar een wettelijke regeling voor verhoorbijstand voor 27 november 2016, als de Europese richtlijn Recht op toegang raadsman geïmplementeerd moet zijn. De behandeling van de wetsvoorstellen staan gepland voor de week van 15 februari.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie