Het plan van de Raad voor de rechtspraak om bij internationale handelsgeschillen snel en in het Engels te procederen is definitief. De Rechtspraak streeft ernaar dit Netherlands Commercial Court per 1 januari 2017 in functie te hebben.

Tijdens de Dag van de rechtspraak in september 2014 lanceerde Rechtspraak-voorzitter Frits Bakker het plan voor een speciale rechtbank die grote en internationale handelsconflicten snel zou kunnen afdoen. ‘Efficiënt, Engelstalig, met harde deadlines,’ karakteriseerde Bakker de handelsrechtbank toen.

Ondanks Kamervragen en de bezwaren van de PvdA tegen de Engelstalige rechtbank voor handelsgeschillen bleek vandaag via een persbericht van de Raad voor de Rechtspraak dat het plan voor de Netherlands Commercial Court (NCC) definitief is. De voorziening wordt ingericht bij de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam. Streefdatum als start voor de NCC is 1 januari 2017.

‘We zien dat grote handelsconflicten steeds vaker niet meer bij reguliere Nederlandse gerechten aanhangig worden gemaakt, maar bij commercial courts in het buitenland,’ laat Bakker weten. Reden hiervoor is volgens Bakker vaak dat bij de buitenlandse handelsrechtbanken in het Engels kan worden geprocedeerd. Grote, internationaal opererende bedrijven vragen bovendien in toenemende mate om gespecialiseerde rechters, ook bij geschillen in het buitenland, meent Bakker. ‘De Nederlandse Rechtspraak wil met de NCC aan die behoefte tot specialisatie tegemoet komen, net zoals zij dat doet in andere rechtsgebieden. ‘

De NCC gaat zowel nationale als internationale zaken behandelen. Partijen procederen in het Engels, tenzij anders overeengekomen. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De Minister van Veiligheid & Justitie, Ard van der Steur (VVD), heeft de Tweede Kamer al laten weten positief tegenover de oprichting van de NCC te staan.

De Rechtspraak verwacht jaarlijks 100 geschillen in eerste aanleg en 25 hoger beroepen te behandelen bij de NCC.

 

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie