Je moet de deken toch altijd alles laten zien? Nou… als je het enkel doet om duidelijk te maken wat voor lastpak je klagende cliënt is, dan zit je fout. En: áls je al een contant voorschot van je cliënt in ontvangst neemt, geef dan wel meteen even een kwitantie.

Er kwam een meneer bij mr. X die héél boos was op zijn wederpartij. Hij had al een advocaat, maar blijkbaar had hij daar weinig vertrouwen in. Hij vertelde mr. X dat hij eigenlijk geen andere mogelijkheid zag dan een auto in het gevelwerk van zijn wederpartij te rijden. Mr. X raadde hem dat af.
Na dit overtuigende advies wilde de cliënt verder met mr. X. Maar die had blijkbaar intussen een niet al te prettig gevoel gekregen bij de zaak van deze potentiële gevelschender en reageerde nergens meer op.
En toen was de cliënt ook boos op mr. X – dat hij zich onbereikbaar hield, en hij had ook al geen kwitantie gegeven voor het betaalde voorschot. En toen mr. X vervolgens de deken het hele zaaksdossier liet zien, vond de cliënt ook dat niet kunnen: schending van de geheimhoudingsplicht!

De tuchtrechter is het vrijwel geheel met de cliënt eens, behalve wat betreft dat laatste. Want de deken heeft óók een geheimhoudingsplicht. Toch had mr. X het dossier niet mogen inleveren. De inhoud ervan was voor de tuchtzaak helemaal niet relevant; mr. X had kennelijk alleen zijn cliënt ‘in een bepaald daglicht willen stellen’. En dat was niet zoals een behoorlijk advocaat betaamt.

Mr. X kreeg van de tuchtrechter in Den Haag een berisping.

Trudeke Sillevis Smitt

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie