Academia-e is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) gecertificeerde organisatie, die cursussen verzorgt voor advocaten in het kader van het Onderhoud Vakbekwaamheid. Jaarlijks biedt Academia-e postacademische cursussen aan, die verzorgd worden door docenten met een grondige kennis en een uitgebreide ervaring. Aan de hand van actuele ontwikkelingen en inzichten krijgen de deelnemers ondersteuning bij het succesvol uitoefenen van hun vak, omdat zij de verworven kennis direct kunnen toepassen in de praktijk.

Hoe heeft u het werken in de juridische opleidingsmarkt de afgelopen jaren ervaren?

Als opleidingsinstituut ervaren we de juridische markt vooral als aanbieder van gerichte post academische cursussen voor de juridische professional. De afgelopen jaren zien we dat de advocatuur steeds meer kostenbewust is en op zoek is naar meer maatwerkoplossingen voor een aantrekkelijk tarief. Daarnaast is de opleidingsmarkt overspoeld met nieuwe aanbieders met aanvullende oplossingen zoals e-learning. Als aanbieder betekent het dat de inhoud van het product maar ook vooral de herkenbaarheid en zichtbaarheid nog belangrijker is dan voorgaande jaren.

Tegelijkertijd zie je naast deze turbulentie ook de wens van de juridische professional om te kunnen leunen op de aangeboden cursussen, die kwalitatief voldoen en prijs daar op aansluit. Deze cursist gaat niet specifiek voor de laagste prijs maar kiest meer voor zekerheid, kwaliteit en een vertrouwde setting.

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste trends in deze markt voor de komende 2 jaar?

De ontwikkeling van de juridische postacademische opleidingen zal, naast een voortzetting van de huidige trend, sterk afhangen van de wijze waarop de Orde van Advocaten invulling blijft geven aan de verplichting onderhoud vakbekwaamheid. Het is goed om open te staan voor vernieuwingen op onderwijsgebied waarbij het moeten er wat af gaat en de eigen verantwoordelijkheid van advocaten om zich te blijven scholen aangemoedigd wordt. We gaan er vanuit dat uiteindelijk de opleiding, waarbij via sociale interactie en kennisuitwisseling de vertaling van theorie naar de praktijk op een effectieve wijze plaatsvindt, een stabiele factor blijft binnen het aanbod van juridische aanbod van post academische cursussen. Wel blijft de klant kostenbewust en wordt de optimaal tarief gezocht bij dit aanbod.

Hoe speelt u hier op in?

Academia-e probeert al jaren in te spelen op deze ontwikkeling door hoogwaardige cursussen aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Een vast team van ervaren en gevestigde docenten geven inhoudelijk vorm aan interactieve cursussen met veel diepgang. De verzorging van de cursussen is sober en doelmatig en maakt het mogelijk om de kosten te beheersen. Academia-e wil absoluut niet inleveren op kwaliteit, maar zoekt wel kansen om de tarieven nog beter aan te laten sluiten op de wens van de klant!

Wat is de kracht van Academia-e?

De kracht van Academia-e is de kleinschaligheid en bijbehorende flexibiliteit. De organisatie is efficiënt ingericht en automatiseringstechnisch up to date, waardoor we snel kunnen schakelen.
Door de jaren heen hebben we onze klanten leren kennen en ieder jaar zien we weer veel bekende gezichten. Middels diverse kortingen proberen we deze cursisten extra te belonen zodat naast kennisvergaring contact en uitwisseling ook bijdraagt tot een inspirerende leeromgeving. Want uiteindelijk moet het actueel houden van je vakbekwaamheid een prettige bezigheid zijn!

Lees meer op www.academia-e.nl

Advertentie