Advocaat Ubel van der Werff, sinds 1994 werkzaam bij JPR advocaten, stapt per 1 maart 2016 over naar de rechterlijke macht. Hij gaat in Arnhem de sector familierecht versterken.

Waarom deze overstap?
‘In 2014 is mijn echtgenote overleden en vanaf dat moment had ik de zorg voor mijn drie kinderen en de verantwoordelijkheid voor mijn praktijk en het kantoor waar ik sinds 1999 partner ben. Ik heb nooit enige druk van mijn partners ondervonden, maar het werd mij wel duidelijk dat ik deze combinatie niet eindeloos kon volhouden. Als raadsheer-plaatsvervanger in Den Bosch had ik kennis gemaakt met de andere kant van de medaille en gemerkt dat het ook leuk en bevredigend is om beslissingen te nemen, zeker in samenspraak met je collega’s. Toen zich een mogelijkheid voordeed om dicht bij mijn woonplaats, Zutphen, raadsheer te worden heb ik die gelegenheid aangegrepen.’

Wat hoopt u te gaan bereiken de komende jaren?
‘Volgende maand begin ik aan mijn opleiding. Deze is vooral gericht op de elementen die ten opzichte van de advocatuur verschillen van de rechtelijke macht. Na het afronden daarvan hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan goede rechtspraak in hoogste feitelijke instantie. Zowel in individuele gevallen als door het geven van regels waar de praktijk, de advocatuur dus, zo goed mogelijk zelf mee uit de voeten kan.’

Gaat u ooit nog terug naar de advocatuur?
‘Het afscheid nemen na 26 jaar advocatuur en 21 jaar JPR valt mij zwaar, dus enige heimwee verwacht ik zeker. Maar of dat voldoende is om het vak weer op te pakken betwijfel ik. Nu de kogel eenmaal door de kerk is, verheug ik mij op mijn nieuwe werk en verwacht ik dat ook de komende 15 jaar te blijven doen.’

Francisca Mebius

Advertentie