BPAcademy

Ingezonden mededeling

In gesprek met Ronald Koppers (Berghauser Pont Academy)

‘De verschuiving van pure kennis naar meer competentiegerichte opleidingen neemt toe. Naast de kenniscursussen bieden we daarom nu ook specifieke trainingen voor juristen en advocaten, die wij vaak opzetten met advocaten die midden in de doelgroep zitten. Deze cursussen zijn daardoor niet alleen praktijkgericht, maar spelen ook in op de behoeftes van de markt.’

Hoe heeft u het werken in de juridische opleidingsmarkt de afgelopen jaren ervaren?

‘De juridische opleidingsmarkt is een groeimarkt, omdat het aantal juristen ook nog steeds doorgroeit. Wel heeft de crisis even voor een dip gezorgd. De opleidingsbudgetten werden alom verminderd. Nu alles weer aantrekt is er wel weer wat meer geld voor training en opleiding, maar het is niet meer op het oude niveau. En dat komt waarschijnlijk ook niet meer terug.’

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste trends in deze markt voor de komende 2 jaar?

‘Inhoudelijk bijblijven op je kennisgebied blijft nog altijd het meest belangrijk. Dit betekent dat je als jurist continu de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op je eigen vakgebied moet bijhouden en inzien welke consequenties die hebben voor je eigen werkpraktijk. Dat blijft dus, maar met alleen kennis kom je er steeds minder als jurist. Je werkt namelijk niet alleen, maar doet dat in een omgeving met allerlei actoren. De wereld wordt steeds ingewikkelder en veeleisender. Daarin moet je mee als jurist, maar daarvoor moet je wel de skills hebben of anders trainen. Die verschuiving van pure kennis naar meer competentiegerichte opleidingen speelt al langer, maar neemt steeds meer toe. Je kennis zul je zo goed mogelijk moeten communiceren, wil je effectief als jurist opereren.’

Hoe speelt u hier (persoonlijk) op in?

‘Naast de kenniscursussen bieden we daarom nu ook specifieke trainingen voor juristen en advocaten. Een training is speciaal voor advocaten: Meester over je gedachten. Aan de hand van inzicht in de werking van een aantal psychologische thema’s ervaren deelnemers hoe wat zij zelf doen invloed heeft op hun omgeving en hoe zij dit, door meester te worden over hun gedachten, zelf kunnen veranderen. Deze ontwikkeling op persoonlijk vlak zorgt voor groei als juridische professional, omdat ze door deze zelfkennis en ontwikkeling een “completere” jurist worden.

Daarnaast zijn binnen organisaties en bedrijven steeds meer mensen werkzaam met een dubbele culturele achtergrond. Hoe kunnen bedrijven dat tot een voordeel maken en tegelijkertijd zorgen dat de talenten van deze mensen ten volle benut worden? Taal en cultuurkennis alleen zijn niet meer toereikend. In een speciale training wordt geleerd constructieve verbindingen te leggen. Interculturele Intelligentie leidt tot hogere productiviteit en aantoonbaar meer omzet door het aantrekken, bedienen en binden van bredere nationale- en internationale klantgroepen. Intern en extern.

Een algemenere andere training gaat over het verhogen van je gunfactor. De deelnemers leren in een dag hoe zij de gunfactor actief kunnen inzetten voor zowel carrière doeleinden als voor betere bedrijfsresultaten. Na de training zijn deelnemers bewust van de conditie van hun persoonlijke gunfactor en zijn zij in staat om deze verder te ontwikkelen en effectief aan te wenden in de interactie met anderen. Een effectief instrument om de omzet van hun bedrijf of organisatie aanzienlijk te verhogen.

En uiteraard verwaarlozen we onze kenniscursussen niet. Deze blijven toch de basis voor advocaten en juristen. Voor financieel recht, compliance en internetrecht zijn we inmiddels een samenwerking aangegaan met de gerenommeerde uitgeverij Den Hollander om deze specifieke markten zo goed mogelijk te bedienen met docenten van hoog kwalitatief niveau. Zie verder www.bpa-dh.nl.

Het merendeel van de cursussen, over omgevingsrecht en arbeidsrecht, is te vinden op de gewone site: www.berghauserpontacademy.nl.’

Wat is de kracht van Berghauser Pont Academy?

Ronald Koppers‘De kracht van onze organisatie is dat we de doelgroep goed kennen. We gaan ook zelf naar de cursussen toe. Daarbij praten we met de deelnemers en horen waar zij mee zitten, welke discussies er spelen en welke informatiebehoeften zij hebben. Daar spelen wij op in met cursussen en trainingen die wij vaak ook weer opzetten met advocaten die ook midden in die doelgroep zitten. Daardoor kunnen we praktijkgerichte opleidingen ontwikkelingen specifiek gericht op de advocaten.’

Over welke opleidingen zijn advocaten het meest enthousiast?

‘Berghauser Pont Academy is het langst actief in het omgevingsrecht, dus daar kennen de meeste advocaten ons van. Dan gaat het om cursussen als Actualiteiten Ruimtelijke ordening, Erfpacht, de basiscursussen RO-recht en Milieurecht en recent de cursussen over de nieuwe Omgevingswet.

Een andere interessante cursus voor advocaten die jaren draait en steeds meer deelnemers trekt is de cursus Wwft in de praktijk. Deze is specifiek gericht op advocaten en notarissen, is praktisch opgezet en wordt continu actueel gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklisten. Na de cursus kan men op adequate wijze voldoen aan de verplichtingen van de Wwft. Verder worden 1-daagse cursussen over Wwz hoog gewaardeerd.’

Advertentie