Ingezonden mededeling

‘Het vreemdelingenrecht is constant in beweging. Voor wie op dit rechtsgebied werkt is actuele informatie een must. Stichting Migratierecht Nederland is een kennisinstituut op het vlak van het vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen.’

Hoe heeft u het werken in de juridische opleidingsmarkt de afgelopen jaren ervaren?

‘Migratierecht is een complex en dynamisch rechtsgebied, dat steeds meer wordt bepaald op Europees niveau. Stichting Migratierecht Nederland heeft nauwe banden met de advocaten die gespecialiseerd zijn in het migratierecht. Zo kunnen wij ons aanbod goed afstemmen op wensen uit de praktijk. Als stichting zonder winstoogmerk kunnen we bovendien betaalbare cursussen aanbieden.’logo SMN

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste trends in deze markt voor de komende twee jaar?

‘Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden in het juridisch onderwijs. De hoge instroom van asielzoekers zal de komende jaren leiden tot vele procedures en nieuwe vraagstukken. Denk aan zaken als gezinshereniging, nareis van familieleden en aanpassing van de Dublinverordening.’

Hoe speelt u hier (persoonlijk) op in?

‘Stichting Migratierecht Nederland zal vanaf dit jaar ook digitale onderwijsmodules aanbieden. Inhoudelijk stellen wij ons aanbod altijd af op de actualiteit. Zo organiseren wij in 2016 meer asielrechtelijke cursussen, cursussen voor advocaten die nieuw zijn in het migratierecht, een cursus over de vreemdeling in het strafrecht en een cursus op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en personen- en familierecht.’

Wat is de kracht van Stichting Migratierecht Nederland?

‘Stichting Migratierecht Nederland heeft een uitgebreid netwerk van uitstekende docenten en zit goed in de actualiteit. De stichting beheert de databank Migratieweb, heeft een vragendienst voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en geeft Asiel & Migrantenrecht en Jurisprudentie Vreemdelingenrecht uit. Via al deze kanalen wordt de cursusorganisatie gevoed.’

Over welke opleidingen/cursussen zijn advocaten het meest enthousiast?

‘Cursussen op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en andere rechtsgebieden zijn populair. Denk aan de cursus Kinderen in het migratierecht. Andere cursussen die hoog scoren zijn die over het middelenvereiste, over de herziene Procedurerichtlijn en Opvangrichtlijn en over de actualiteiten in de jurisprudentie van het HvJ EU.’

Lees meer op www.stichtingmigratierecht.nl

Advertentie