Zijn de gedragsregels toe aan herziening? Dat is de centrale vraag voor de commissie Gedragsregels 2017 die dit voorjaar start.

Voormalig landelijk deken Jan Loorbach (NautaDutilh) zit de commissie voor. Zodra de samenstelling definitief is, naar verwachting dit voorjaar, zal de commissie Loorbach onderzoeken in hoeverre de huidige gedragsregels aangepast moeten worden. Ontwikkelingen binnen en buiten de advocatuur kunnen aanleiding zijn voor een update.

De huidige tekst stamt uit 1992, die destijds de gedragsregels 1980 verving. Twaalf jaar leek toen een magische grens: de herziening in 1980 was ter vervanging van de ‘ereregelen voor advocaten’ uit 1968. De commissie Loorbach verwacht haar werk in 2017 te voltooien.

De gedragsregels verwoorden de heersende opvatting van advocaten over de normen die alle beroepsgenoten moeten hanteren bij de uitoefening van hun vak. Ze zijn bedoeld als richtlijn voor advocaten. Ook de tuchtrechter kan de gedragsregels als richtsnoer gebruiken, maar is er niet aan gebonden. De gedragsregels vormen ook niet het tuchtrecht: dat wordt door de tuchtrechter bepaald.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Welke gedragsregel is volgens u toe aan herziening? Laat het ons weten op [email protected].

Advertentie