In het arrondissement Breda-Middelburg wordt dit jaar een pilot voor een vernieuwde centrale controle op de verordening (CCV) uitgevoerd. Onderdeel van de pilot is dat kantoren ook wordt gevraagd de financiële kengetallen van het kantoor op te geven.

De pilot heeft volgens deken Emilie van Empel als doel het toezicht uiteindelijk breder, gestructureerder én minder belastend voor advocaten te maken. Sinds 2002 worden advocaten jaarlijks in de CCV gevraagd om opgave te doen van de naleving van de regels (o.a. verzekering, administratie en opleidingen). Tijdens de pilot wordt onderzocht of advocaten op een betere en minder belastende manier gecontroleerd kunnen worden op de naleving van de regelgeving voor de advocatuur.

Advocaten in Breda-Middelburg zijn niet, net zoals de advocaten in alle andere arrondissementen, in januari uitgenodigd voor deelname aan reguliere CCV. Begin april ontvangen advocaten in Breda-Middelburg een aangepast vragenformulier van de plaatselijke raad van de orde. ‘Met deze aangepaste vragenlijst willen we advocaten enerzijds minder belasten en ons anderzijds meer richten op gedragsrechtelijke aspecten van hun praktijk,’ zegt Van Empel.

Onderdeel van de pilot is ook dat bij alle kantoren de financiële kengetallen worden opgevraagd. De financiële kengetallen die worden opgevraagd zijn de balans en staat van baten en lasten die iedere advocaat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet opstellen. ‘De bedoeling van deze pilot is ook om te onderzoeken of het voldoende is dat kantoren alleen de balans en staat van baten en lasten toesturen, zodat in de toekomst mogelijk minder informatie hoeft te worden aangeleverd,’ zegt deken van Breda-Middelburg Emilie van Empel.

De pilot loopt van april tot en met juli dit jaar en zal na de zomer worden geëvalueerd. De uitkomsten van evaluatie en de resultaten van de pilot worden besproken in het dekenberaad, waarna de dekens beslissen of en op welke wijze aan de pilot een vervolg wordt gegeven.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie