Ingezonden Mededeling

 In gesprek met Rein Philips (Redbreast)

‘Redbreast is ontstaan als antwoord op de behoefte van ondernemingen om de kosten en risico’s van omvangrijke en complexe juridische procedures te beheersen. Redbreast betaalt de volledige kosten van omvangrijke juridische procedures en arbitrages in en buiten Nederland in ruil voor een aandeel in de opbrengst.’

Hoe heeft u het werken in de advocatuur/de juridische markt de afgelopen jaren ervaren?

‘Ik ben de mensen die mij met de rode pen en door hun voorbeeld het vak hebben geleerd erg dankbaar want het is een mooi logo-grootstvak. Je wordt goed betaald om je hersens te gebruiken en mensen of bedrijven bij te staan in lastige kwesties. Je werkt in teams met leuke en intelligente mensen. Ik heb ook geluk gehad met de kantoren waar ik werkte. Het aantal declarabele uren was ondergeschikt aan de kwaliteit en er werd veel gelachen. Wat de markt betreft is het geen nieuws dat de prijsdruk op de breed georiënteerde kantoren in het middensegment groter is dan toen ik in 2007 begon. In het hooggespecialiseerde veld waar ik laatste 4 jaar werkzaam was, speelde dat minder maar cliënten zijn over de hele linie kosten-bewuster is geworden, en terecht.’

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste ontwikkelingen in deze markt voor de komende 2 jaar?

‘Ik geloof niet zo in voorspellingen, ze zeggen vaak meer over de persoon of instantie die ze doet dan over de markt. De kunst is om voldoende voorbereid te zijn op de verschillende meer of minder waarschijnlijke scenario’s zodat je niet op een dag wakker wordt en de boot hebt gemist. Ik denk niet dat advocaten op korte of middellange termijn door robots worden vervangen, maar als ik een groot kantoor was zou ik wel een deel van mijn tijd wijden aan het begrijpen van de ontwikkelingen en mogelijkheden op dat vlak, zodat je kunt inspringen als het wel reëel wordt. Iemand met een bijzonder geloof in robots kan daar een groter deel van zijn middelen op inzetten. Dan neem je een groter risico maar daartegenover staat de kans dat je de golf als eerste pakt als die komt. Misschien kun je zelfs een factor zijn in het ontstaan van de golf.’

Hoe speelt u hier persoonlijk op in?

‘Wij zetten in op een toenemende rol voor procesfinanciering door derden in de zakelijke markt. De logica is heel eenvoudig. Een grote vordering waarover nog geprocedeerd moet worden, heeft een onzekere waarde en er moet in geïnvesteerd worden om die waarde liquide te maken. Die investering belast het werkkapitaal en het management van de onderneming voor een bedrijfsvreemde activiteit en is bovendien risicovol. Er is altijd een reële kans dat de investering geheel of ten dele verloren gaat. Wij bieden aan alle kosten van de procedure te betalen en het risico over te nemen dat de opbrengst onvoldoende is om die kosten te dekken. Onze vergoeding komt alleen uit de eventuele opbrengst. Dat is voor de onderneming die moet beslissen of zij budget gaat reserveren voor een procedure een aantrekkelijk alternatief.’

Wat is de kracht van uw organisatie?

‘Ons succes is volledig afhankelijk van het succes van onze cliënten.’

Lees meer

Advertentie