Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft een commissie toegezegd die de toevoegingspunten en de puntvergoeding voor rechtsbijstand zal herijken. Dat twitterde de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) woensdag 2 maart.

Bij de vernieuwing van de rechtsbijstand wordt het rapport van de door de NOvA ingestelde commissie Barkhuysen betrokken, twitterde de NOvA eveneens. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat de minister en de orde een informeel gesprek met elkaar hebben gevoerd. ‘Het is van groot belang dat het gesprek over het advies van de commissie Wolfsen wordt voortgezet, mede in relatie tot het advies van de commissie Barkhuysen,’ zegt de woordvoerder.

De woordvoerder van het ministerie laat weten dat er op korte termijn een verdiepingsconferentie over rechtsbijstand wordt georganiseerd om verder te praten over de standpunten van partijen. Een van de gespreksonderwerpen daarbij is de herijking van het puntensysteem. ‘De manier waarop daaraan exact invulling zal worden gegeven, wordt meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Wolfsen.’

Advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht Tom Barkhuysen zegt ook op de hoogte te zijn van de toezegging van de minister om een commissie in te stellen die de toevoegingspunten en puntvergoeding voor rechtsbijstand zal herijken. De instelling van zo’n commissie komt overeen met de aanbeveling van de commissie Duurzaam stelsel die hij voorzat. ‘Hopelijk kan deze commissie snel van start gaan zodra ook de andere contouren van de inrichting van het nieuwe stelsel van gefinancierde rechtsbijstand bekend zijn,’ zegt Barkhuysen. Hij hoopt dat deze toezegging van de minister de opmaat is naar het verder serieus nemen van de aanbevelingen van zijn commissie Duurzaam stelsel. ‘Op basis van dat rapport en dat van de commissie Wolfsen zou op korte termijn verder moeten worden gediscussieerd zodat er snel duidelijkheid komt over de inrichting van de gefinancierde rechtsbijstand.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie