Er zijn voor het eerst regels naar buiten gekomen over hoe de lokale dekens online juridische bemiddelingssites beoordelen. Aan de hand van zeven categorieën bepalen de dekens op verzoek van advocaten of bepaalde bemiddelingssites in strijd zijn met gedragsregel 2 lid 2.

Dat blijkt uit een brief die Jan Dijkstra, de deken van Noord-Nederland, heeft gestuurd aan een advocaat die is aangesloten bij Het Juridisch Netwerk Nederland. De site rekent een vast maandelijks tarief voor de vermelding van een advocaat. De deken schrijft over vermelding op de site: ‘op basis van de mij op dit moment bekende informatie zie ik geen aanleiding te veronderstellen dat deelname aan dit initiatief in strijd is met gedragsregel 2 lid 2′.

Advocaten hebben tot 4 april de tijd gekregen om sites waaraan zij verbonden zijn voor te leggen aan dekens. Voor de beoordeling maken dekens gebruik van de volgende indeling: Geen vergoeding, vaste periodieke vergoeding (redelijk advertentietarief), prijs per klik, vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (non-exclusief), vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (exclusief), vergoeding per aangenomen zaak, vergoeding is percentage van het honorarium. Dijkstra schrijft dat voor zover bekend de vergoedingswijzen van alle tot nu toe bekende en bestaande initiatieven in een of meerdere van deze categorieën te plaatsen zijn.

De dekens hebben vastgesteld dat categorie 1 tot en met 3 in beginsel niet in strijd is met gedragsregel 2 lid 2. De categorieën 4 tot en met 7 zijn wel in strijd met gedragsregel 2 lid 2. Het Juridisch Netwerk Nederland valt volgens de deken in categorie 2.

Francisca Mebius

Advertentie