Een verdachte in een strafzaak mag liegen, maar een advocaat in een tuchtzaak moet zich integer gedragen. Werd gedraai David Moszkowicz fataal?

Het was moeilijk te missen dat David Moszkowicz op 7 maart van het tableau werd geschrapt, in een zaak waarin het vooral ging over het feit dat hij dader en slachtoffer in dezelfde zaak had bijgestaan. Bij de keuze voor de maatregel noemt het Hof van Discipline de ernst van de klacht, het tuchtrechtelijk verleden van Moszkowicz én de onwaarheden die hij tijdens de tuchtprocedure had verkondigd.

Tuchtrechters laten bij de zwaarte van de maatregel wel eens meespelen dat een advocaat niet inziet dat hij de fout is ingegaan. Dat brengt verweerders in een lastig parket: moeten ze alle mogelijke argumenten aanvoeren in de hoop dat de tuchtrechter daarin mee gaat, of maar vast deemoedig het hoofd buigen om te voorkomen dat ze voor onverbeterlijk worden versleten?

Het Hof van Discipline zegt nu nadrukkelijk dat het een advocaat moet vrijstaan een standpunt in te nemen en dat dat op zichzelf niet tot een zwaardere maatregel mag leiden. Maar, zegt het Hof, het houdt op als de advocaat daarbij de waarheid geweld aandoet. Ook tijdens een tuchtzaak moet een advocaat zich integer gedragen. Anders schendt hij een kernwaarde, en dat werkt strafverzwarend. Dus misschien was Moszkowicz nog met een schorsing weggekomen als hij niet had gejokt.

Alleen had dan de volgende bijl al klaargelegen. Moskzowicz kreeg die dag nóg een schrapping opgelegd, van de raad van discipline in Den Bosch: niet tijdig bezwaar gemaakt tegen intrekking van een verblijfsvergunning, wel voorschot geïnd, niet ter zake kundig, niets vastgelegd. Volgens NRC Handelsblad denkt Moszkowicz nog na over hoger beroep. Dat kan natuurlijk de schrapping in de eerstgenoemde zaak niet meer ongedaan maken. Maar misschien denkt hij dat hij met een gunstiger appeluitspraak meer kans heeft onder civiele aansprakelijkheid jegens de klagende cliënt uit te komen.

Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie