Mr. X overtrad regel 12, en krijgt daarvoor op haar kop. Maar ook (en misschien wel vooral) vanwege de schoolplein-argumentatie: de wederpartij deed het ook.

Mr. X was onaangenaam verrast: de advocaat van de wederpartij had haar niks gevraagd, en toch legde hij zomaar hun onderlinge correspondentie aan de rechter over. Strijd met regel 12 van de gedragsregels! De wederpartij had delen van de correspondentie afgeplakt. In hoger beroep bracht mr. X dezelfde correspondentie in, maar dan zonder iets af te plakken. En zonder overleg. Bij de tuchtrechter voerde ze aan dat de wederpartij hetzelfde had gedaan.

Klachtwaardig, vindt de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden. Ook al overtreedt je tegenspeler gedragsregel 12 (wat in dit geval trouwens uiteindelijk volgens de tuchtrechter niet het geval bleek), dan is dat geen vrijbrief om het zelf ook te doen. Mr. X had moeten overleggen met de wederpartij, en zo nodig advies moeten vragen van de deken, alvorens die onafgeplakte correspondentie in het geding te brengen. De klacht is dus gegrond.

Omdat een en ander was gebeurd in een zeer verhitte rechtsstrijd en mr. X first offender was, legt de tuchtrechter geen maatregel op.

Of gedragregel 12 er over een of twee jaar nog zo uitziet als nu is overigens zeer de vraag. In 1992 stond de handhaving al ter discussie en sindsdien hebben velen geroepen dat er wat aan moet veranderen – vooral na de invoering van de substantiëringsplicht. Harro Knijff formuleerde in 2011 in Stof tot overpeinzen, liber amicorum voor Floris Bannier, al eens een alternatief. De Commissie Loorbach zal het ongetwijfeld allemaal heel goed gaan bekijken.

Trudeke Sillevis Smitt

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie