Verbaal en fysiek geweld, 74 procent van de advocaten die meededen aan een online enquête van het Advocatenblad heeft ermee te maken. Agressie tegen advocaten lijkt daarmee te zijn toegenomen. Maar advocaten doen vrijwel nooit aangifte.

Advocaten hebben het meest te maken met verbaal geweld (84.7 procent), waarbij 57 procent werd bedreigd met fysiek geweld of de dood. Bijna 23 procent kreeg (ook) daadwerkelijk te maken met fysiek geweld. Advocaten werden bespuugd, geduwd maar ook geslagen, zo blijkt uit het geweldonderzoek van het Advocatenblad waaraan 681 advocaten deelnamen.

Van de advocaten die aangaven met geweld in aanraking te zijn gekomen, zijn de meeste werkzaam op het gebied van personen- en familierecht (32.1 procent). Strafprocesrecht (18.3 procent) komt op een tweede plaats, gevolgd door arbeidsrecht (8.7 procent) en insolventierecht (7.5 procent). Frustratie bij de wederpartij of cliënt wordt als belangrijkste reden voor agressie genoemd.

Uit onderzoek naar geweld tegen advocaten van ruim tien jaar geleden blijkt dat aanzienlijk minder (een derde) advocaten toen met mondeling of schriftelijke dreiging in aanraking kwamen. Fysieke aanvallen kwamen sporadisch voor.

De gevolgen van de bruutheden lopen uiteen. 7.7 procent heeft sindsdien last van slaapproblemen, 11.1 procent is angstiger, 24.8 procent selectiever in het aannemen van zaken en 14.3 procent beveiligt het kantoor beter. Tegelijkertijd geeft een grote groep, 44 procent, aan geen gevolgen van het geweld te ondervinden. Uit vele reacties van advocaten blijkt ook dat ze de agressie relativeren. Geheel in lijn daarmee heeft ruim 80 procent van de advocaten aangegeven geen aangifte te hebben gedaan.

Lees hier en in het aprilnummer van het Advocatenblad Waarom advocaten zwijgen over agressie.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie