Advocaten die een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd krijgen betalen voortaan 1000 euro ter vergoeding van de kosten van de procedure, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit is te lezen in de tijdelijke richtlijn kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline, die vandaag is gepubliceerd op de website van de Raden van Discipline.

Ook is geregeld dat de tuchtrechter kan beslissen dat de klager de reiskosten vergoed krijgt van de tuchtrechtelijk veroordeelde. Het gaat in dit geval om een bedrag van maximaal 50 euro. Daarnaast krijgt de klager de kosten van zijn tolk vergoed. In beginsel krijgt de klager geen verlet- of gemachtigdenkosten vergoed.

De tuchtrechter kan een lager bedrag opleggen als omstandigheden daartoe aanleiding geven. Voorbeelden hiervan zijn: de geringe ernst van het feit, de draagkracht van de advocaat en/of de opstelling van de advocaat in de aanloop naar en tijdens de tuchtprocedure. ‘Als is voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat aan de advocaat een maatregel is opgelegd, legt de tuchtrechter in beginsel altijd beide kostenveroordelingen op. De tuchtrechter doet dit ambtshalve, dus ook als er niet om is gevraagd.’

De richtlijn hangt samen met artikelen 48 lid 6 en 57 lid 2 van de nieuwe Advocatenwet waarin staat dat de tuchtrechter de advocaat kan veroordelen in de kosten, iets wat in de praktijk ook regelmatig gebeurt. Het forfaitaire bedrag van 1000 euro is iets minder dan de gemiddelde kostprijs voor de NOvA per zaak.

Kostenveroordeling is alleen mogelijk in ‘nieuwe’ zaken, dat wil zeggen bij tuchtklachten die na 1 januari 2015 bij de deken zijn ingediend of dekenbezwaren die na die datum bij de raad van discipline zijn ingediend. Het gaat hier om een richtlijn, dus de tuchtrechter kan ervan afwijken als hij dat nodig vindt.

De richtlijn geldt voor een periode van twee jaar. Daarna wordt bezien of de richtlijn wordt bijgesteld.

Francisca Mebius

Advertentie