De vrije advocaatkeuze is verder verruimd. In zijn arresten van donderdag 7 april oordeelde het Europees Hof van Justitie dat een rechtsbijstandsverzekerde ook bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid heeft zelf een advocaat te kiezen.

Het begrip ‘administratieve procedure’ in richtlijn 87/344 over rechtsbijstandverzekeringen slaat ook op ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht, zo oordeelde het Europees Hof van Justitie.

Advertentie