De rechtsstaat is meer dan willekeurig regelwerk. De Raad van State waarschuwt dat ervoor moet worden opgepast niet de essentie en waarden van de rechtsstaat te verliezen. Dat schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag 2015 dat dinsdag 5 april verscheen. 

‘Het is zorgelijk om vast te stellen dat de aanwezigheid van juridische kennis en vaardigheid op het moment van beleidsvoorbereiding en besluitvorming eerder af dan toe lijkt te nemen,’ schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag. Het hoogste adviesorgaan van de regering en op onderdelen de hoogste bestuursrechter van het land waarschuwt er dan ook voor dat de waarden van de rechtsstaat sluitpost dreigen te worden in het streven naar resultaat, snelheid en draagvlak.

De Raad van State benadrukt dat de rechtsstaat meer is dan een willekeurig regelwerk. ‘In het streven om van het “badwater” van verouderde, overbodige of te gedetailleerde regelgeving af te komen, moet worden opgepast niet het “kind van de essentie en waarden van de rechtsstaat” te verliezen.’

Regering en parlement legden in 2015 in totaal 465 zaken ter advisering voor aan de Afdeling advisering. Dat is vergelijkbaar met het aantal zaken in 2014. De Afdeling advisering bracht 452 wetgevingsadviezen uit, veertig minder dan in 2014. 30 adviezen, 7 procent van het totaal, hadden een zwaar dictum.

De afdeling bestuursrechtspraak deed in 2015 bijna 11.800 zaken af, duizend minder dan in 2014. In de Vreemdelingenkamer was er een flinke afname van de instroom.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie