Minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geregeld dat er bij het afluisteren van advocaten door Nederlandse inlichtingendiensten een rechterlijke toetsing vooraf komt. Dat blijkt uit de presentatie van het aangepaste wetsvoorstel over de verruiming van de bevoegdheden van de diensten waar de Ministerraad vandaag mee heeft ingestemd. 

Onder de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) opgericht, die zal bestaan uit rechters en die vooraf zal toetsen of bijvoorbeeld het tappen van telefoongesprekken of het hacken van computers is toegestaan. Daarnaast wordt de tijdelijke regeling die in het leven was geroepen voor de inzet van bevoegdheden jegens advocaten in de nieuwe wet verankerd, ‘met dien verstande dat voor deze inzet voortaan toestemming van de rechtbank Den Haag noodzakelijk is’.

Het wetsvoorstel voorziet in het algemeen in meer bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten om communicatie af te tappen. Zo wordt er in de nieuwe versie van de Wiv geen onderscheid meer gemaakt tussen communicatie via de kabel of via de lucht. Daar staat dus tegenover dat er  strenger toezicht komt.

Advocaten strijden al lang voor een voorafgaande rechterlijke toetsing bij het afluisteren van advocaten. Bert Fibbe, lid van de algemene raad van de NOvA, op de website van de NOvA: ‘Het is winst voor iedereen.’

Francisca Mebius

Advertentie