Gevangenen moeten allemaal een tablet krijgen als het aan het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Meer ICT-mogelijkheden zouden de zelfredzaamheid bevorderen. Met een tablet of vaste pc kunnen ze onder meer cursussen volgen, televisie kijken, online boodschappen doen en zelf hun bezoek inplannen.

Strafrechtadvocaat en NVJSA-bestuurslid Eric Steller vindt het een prachtplan. ‘Het is onduidelijk wat het ministerie precies voor ogen heeft, maar het is goed als gedetineerden op internet kunnen.’ Betrokkenheid bij de maatschappij is hier volgens Steller de kern van. Daarnaast vermindert het de administratieve rompslomp wat betreft het bestellen van boodschappen en het inplannen van bezoeken.

Steller is van mening dat je gedetineerden beter kan insluiten dan uitsluiten en toegang tot ICT helpt hierbij. ‘Ze kunnen bijvoorbeeld hun opleiding afronden die ze ooit zijn begonnen en allerlei praktische zaken organiseren zoals het vlak voor vrijlating regelen van huisvesting en werk en het opzeggen of juist weer aanschrijven van de sportclub. Dit laatste kan er voor zorgen dat gedetineerden weer sneller worden opgenomen in de maatschappij. Het vergroot de betrokkenheid en activiteiten als sporten houden ex-gedetineerden na vrijlating eerder op het rechte pad.’

Strafadvocaat Sébas Diekstra deelt de mening van Steller niet. Hij vindt dat de prioritering volkomen zoek is en denkt dat het ministerie puur op bezuiniging uit is. ‘Er zijn een hoop andere zaken waar de overheid eerst geld aan uit zou moeten geven. ‘Ik krijg bijvoorbeeld klachten van cliënten over medische verzorging, slechte voeding en personele onderbezetting. Veiligheid en verzorging vervang je niet met een tablet.’ Mochten er toch ICT-mogelijkheden komen dan vindt Diekstra dat er strenge restricties op de te bezoeken websites moeten komen. ‘Voor iemand die vastzit voor stalken open je weer een wereld met internet.’

Steller vindt dat beperkingen aan te bezoeken websites alleen in bijzondere gevallen noodzakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vermoeden van het voortzetten van criminele activiteiten bestaat. ‘Zo niet, dan hoeven er wat mij betreft geen restricties te worden opgelegd.’ De enige zorg die Steller heeft, is dat er mensen buiten de boot vallen. ‘Het risico hierop vergroot naarmate de verwachte zelfredzaamheid toeneemt. Gedetineerden die de taal niet spreken bijvoorbeeld kunnen moeilijk zelf hun boodschappen bestellen.’

Ook enkele Kamerleden hebben vandaag hun stem laten horen. Tweede Kamerlid van het CDA Madeleine Van Toorenburg stelt dat het personeel niet goed kan controleren wat een gevangene precies met zo’n tablet doet. ‘Gevangenen kunnen slachtoffer zijn van intimidatie of denken aan zelfmoord en het personeel kan dat niet in de gaten houden’, aldus het Kamerlid vanmorgen bij omroep WNL. Tweede Kamerlid van de VVD Foort van Oosten zegt in een tweet: ‘Waardeloos idee, iedere boef standaard een IPad. Moet rest van Nederland hard voor werken.’

Francisca Mebius

Advertentie