Het aantal klachten dat binnenkwam bij de raden van discipline was in 2015 16 procent lager dan het jaar ervoor. Dat komt naar voren in het jaarverslag 2015 van Hof en raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur, dat 21 april werd gepubliceerd. 

Bij de vier raden van discipline kwamen in 2015 1078 klachten binnen, 16 procent minder dan het jaar ervoor. De raden gaven 1091 tuchtrechtelijke oordelen: 67 procent was ongegrond of niet-ontvankelijk, 3 procent gegrond zonder maatregel, 16 procent waarschuwing, 7 procent berisping, 3 procent voorwaardelijke schorsing, 3 procent onvoorwaardelijke schorsing. Een krappe 1 procent van de tuchtrechtelijke oordelen hield een schrapping in. Zes advocaten zijn in 2015 onherroepelijk geschrapt van het tableau.

Een sluitende reden voor de daling van het aantal klachten bij de raden van discipline, wordt in het jaarverslag niet genoemd. Wel wordt er gewezen op het verband tussen de verminderde instroom van klachten, met 13 procent, bij het voorportaal, de lokale dekens.

Het aantal zaken dat bij het Hof van Discipline instroomde, daalde niet maar steeg licht: van 368 in 2014 naar 393 in 2015 zaken. Het hof nam in 2015 254 beslissingen in hoger beroep, 141 zaken werden bekrachtigd, 74 uitspraken van een raad van discipline werden in hoger beroep geheel of gedeeltelijk vernietigd. In 39 zaken werd de klager niet-ontvankelijk verklaard of werd de zaak ingetrokken.

De doorlooptijden zijn in vergelijking tot vorig jaar verkort: bij de raden van discipline van zeseneenhalve maand naar vijf maanden. Bij het Hof van Discipline van zeven naar zes maanden. Maar als dat nodig is, kan de raad van discipline veel sneller, soms al binnen een week beslissen op een verzoek van de deken tot schorsing, zo is te lezen in het jaarverslag.

De namen van de geschorste en geschrapte advocaten worden sinds 1 januari 2015 gepubliceerd. Dat is het gevolg van de invoering van de nieuwe Advocatenwet. Andere nieuwigheden: klagers moeten vijftig euro griffierecht betalen, de mogelijkheid van een kostenveroordeling voor de advocaat die in de fout is gegaan en een geldboete. De laatste maatregel kwam in 2015 slechts één keer voor.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie