Een Inleiding in het recht geven; niet aan eerstejaars rechtenstudenten, maar aan basisschoolleerlingen. Dat is de insteek van het project ‘Advocaat voor de klas’, een initiatief van de NOvA, in samenwerking met de JuniorJurist Academy en de Nederlandse vereniging voor de rechtspraak.

Juristen Sija en Lars Hogendoorn ontdekten dat in het primair en voortgezet onderwijs nauwelijks aandacht is voor het recht. Daarom startten zij JuniorJurist Academie en ontwikkelden zij juridisch lesmateriaal: het tijdschrift Recht & Wet (in Advocatenblad 2016-3 volgt een recensie).

Samen met de NOvA en de NVvR lanceert de JuniorJurist Academie nu het project ‘Advocaat voor de klas’. ‘Het idee is een maatschappelijk initiatief van juristen en advocaten om kinderen in groep 8 te onderwijzen in het recht,’ zegt Lars Hogendoorn. ‘Dat helpt bij een aantal belangrijke kerndoelen van het onderwijs, zoals burgerschap, normen en waarden, staatsinrichting en omgaan met conflicten en verschillen. Daarvoor is nu geen goed lesmateriaal voorhanden.’

Tijdens het project ‘Advocaat voor de klas’ krijgen de leerlingen het tijdschrift Recht & Wet uitgereikt en is er een interactieve workshop. De prepubers leren niet alleen over de rechtsstaat, trias politica en grondrechten, maar ook over civiele concepten als overeenkomsten en onrechtmatige daad. Het project eindigt met een afsluitende gastles door een rechter, officier of advocaat, inclusief oefenrechtbank. Advocaat Björn Harbers mag bij wijze van experiment vandaag de eerste afsluitende gastles geven bij basisschool IJzevoorde in Doetinchem.

Advocaten die ook graag een gastles willen verzorgen kunnen zich opgeven bij Annemarie de Jong ([email protected]). De eerste honderddertig aanmeldingen zijn al binnen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie