Boetes hier, boetes daar. Advocaten kunnen tegenwoordig administratieve boetes krijgen van de deken. Ze kunnen beboet worden voor uitglijers in de witwassfeer. Ook de tuchtrechter kan sinds 1 januari 2015 boetes uitdelen, maar dat gebeurde in het hele jaar slechts één keer, zo blijkt uit het jaarverslag dat vandaag (21 april) is verschenen.

Op de laatste dag van 2015 publiceerde de Raad van discipline Arnhem-Leeuwarden de zaak van mr. X, die grote steken had laten vallen in een WSNP-zaak. De tuchtrechter schorstte mr. X voor een jaar en legde een boete op van 1500 euro. Die boete was voor een groot deel voorwaardelijk: als mr. X binnen twee weken na het definitief worden van de uitspraak de cliënt de eigen bijdrage van 811 euro zou terugbetalen, ging er 1000 euro van de boete af.

Waarom speciaal in deze zaak een boete? Misschien speelde een rol dat mr. X zich al had laten schrappen. Dan raakt een schorsing je natuurlijk niet zo. En het voorwaardelijke deel van de boete was natuurlijk een stok achter de deur die mr. X ertoe moest brengen een schadevergoeding aan de cliënt te betalen. Zo heeft die er ook nog wat aan.

Maar of de boete nu in het tuchtrecht een bloeiend bestaan gaat leiden, valt te bezien. In 2016 lijkt er nog niet één gepubliceerd. Kort geleden kwam er een richtlijn voor de proceskostenveroordeling: de Orde krijgt bij elke zaak waarin een maatregel wordt opgelegd 1000 euro van de betrokken advocaat, en weet daarmee de eigen kosten grotendeels gedekt. Beleid voor de tuchtrechtelijke boete is niet op korte termijn te verwachten, leerde navraag bij de stafjurist van de raden van discipline. Jammer voor de Staat, want die is bij de boete de begunstigde.

Trudeke Sillevis Smitt

 

Advertentie