Het beroep van burgers op het Juridisch Loket is vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sterk afgenomen. De SP vreest dat dit te wijten is aan bezuinigingen en eist opheldering van de minister.

In 2015 daalde het aantal contacten van burgers met een medewerker van het Juridisch Loket van 872.180 naar 681.990, een  afname van meer dan twintig procent. In 2013 was het aantal contacten met  978.120 op zijn top.

Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen kan de scherpe afname van het aantal contacten met het Juridisch Loket niet verklaard worden uit een daling van ‘maatschappelijke problematiek’ als gevolg waarvan advies van de Juridisch Loketten niet meer nodig zou zijn.  Hij vreest dat het ontoereikende budget de oorzaak is van de terugloop van contacten.

Het aantal spreekuren is teruggeschroefd of de spreekuren zijn helemaal afgeschaft. Bovendien zou er een vacaturestop zijn ingevoerd. Daardoor is het Juridisch Loket voor veel mensen niet meer bereikbaar. Vorig jaar besloten de bewindslieden op Veiligheid en Justitie om het aantal inloopspreekuren bij de loketten te verminderen.  Een plan om er helemaal mee te stoppen, werd ingetrokken.

Het ministerie zou wel monitoren of mensen, ondanks de inperking van het aantal spreekuren, toegang zouden behouden tot laagdrempelige rechtshulp. Van Nispen is bang dat er toch een leemte is ontstaan en vraagt om maatregelen.

De SP’er wil ook dat de minister Van der Steur (VVD) komt met een algemene verlaging van het griffierecht voor mensen met een laag inkomen. Van Nispen reageert op een recent arrest van de Hoge Raad. Die bepaalde dat heffing van griffierechten bij mensen zonder inkomen of vermogen een ‘ontoelaatbare belemmering’ is.

Maarten Bakker

Foto credits

Advertentie