Advocaten verschuilen zich te veel achter hun verschoningsrecht, zegt het OM vaak. In deze zaak geeft het Hof van Discipline het OM gelijk.

Mr. X had als advocaat in een internationale drugszaak herhaaldelijk contact met een getuige die in Frankrijk in detentie zat. Hij gaf hem geld, schreef hem brieven op de wijze die in Nederland gebruikelijk is voor vertrouwelijk advocaat/cliënt-contact, vroeg hem niets meer te verklaren tot hij hem bezocht had, en zo meer. Het leverde mr. X bij de Duitse justitie de verdenking op dat hij een getuige had beïnvloed, en dat is strafbaar. Ook het Nederlandse OM vertrouwde het niet en diende een klacht in.

Mr. X verweerde zich: ze zijn gewoon aan het vissen, ik hoef niet te verklaren, want alles wat ik zeg kan tegen me gebruikt worden als het een strafzaak wordt. Bovendien heb ik verschoningsrecht, want ik moet mijn cliënt beschermen. Bij de raad van discipline in Den Bosch had mr. X met dat verweer succes.

Maar het hof van discipline denkt er anders over.  Een advocaat hééft in tuchtzaken geen zwijgrecht om zichzelf voor strafrechtelijke ellende te behoeden. De strafrechter bepaalt wel in hoeverre de gegevens uit de tuchtzaak in de strafzaak mogen worden gebruikt, op basis van artikel 6 EVRM. Áls het OM daar al mee zou komen – ze hadden bezworen dat niet te zullen doen.

En het verschoningsrecht neemt mr. X volgens het hof te ruim. Dat geldt alleen als het gaat om normale rechtsbijstand aan de cliënt. En dan ook alleen voor wat die cliënt aan de advocaat heeft toevertrouwd. Mr. X moet maar aantonen dat dat hier aan de orde was.

Een deken moet van het hof de zaak verder uitzoeken, net als vorig jaar in de zaak van Van Oosten. Mr. X moet hem alles vertellen, want de deken heeft ook geheimhoudingsplicht. Maar de opdracht gaat niet naar de deken uit het arrondissement van mr. X. Die had zo’n onderzoek niet nodig gevonden. Een andere deken moet het onderzoek doen, en dan komt er een nieuwe zitting.

Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie