Vrijwillig verblijf op het grondgebied van IS of andere terroristische organisaties wordt mogelijk toch strafbaar gesteld. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) kondigde dat donderdag aan in een Kamerdebat over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

Eerder vroegen Kamerleden al voor een wettelijke maatregel waarmee alleen het verblijf op terroristisch grondgebied al strafbaar wordt gesteld, maar dat voorstel haalde het niet. Ook het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie, vond dat er geen aanleiding was voor opname van zo’n bepaling in het strafrecht. Volgens Van der Steur zou het OM hem nu toch geadviseerd hebben om vrijwillig verblijf in IS-gebied strafbaar te stellen.

Eerder gaven ook al de AIVD en de Erasmusuniversiteit te kennen dat er wel degelijke gronden zijn voor een dergelijke aanscherping van de wet. Mensen die naar IS-territorium afreizen, zouden hoe dan ook betrokken worden bij terreurdaden. ‘Je kunt niet in die gebieden zijn zonder je schuldig te maken aan terroristische activiteiten dan wel intensieve steun daaraan,’ zei Van der Steur donderdag in de Tweede Kamer.

De minister sprak met de Kamer vooral over de bestuursrechtelijke maatregelen die hij wil nemen tegen terreurdreiging. Dan gaat het om maatregelen als een gebiedsverbod, een contactverbod, een uitreisverbod of een meldplicht, voor geradicaliseerde personen die een potentieel gevaar vormen. Het strafrecht biedt onvoldoende mogelijkheden  om zo iemand in voorlopige hechtenis te nemen. De bestuurlijke maatregel wordt door de minister genomen.

Het CDA wil dat een burgemeester in spoedgevallen ook een bestuurlijke maatregel mag treffen. D66 en Groen Links vinden dat alle opgelegde bestuurlijke maatregelen achteraf door een rechter getoetst moeten worden. De Kamer stemt over enkele weken over deze wijzigingsvoorstellen.

De PVV wil dat in de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding ook de mogelijkheid wordt opgenomen van zogenaamde administratieve detentie, zodat een geradicaliseerde persoon ook vastgezet kan worden. Dat wijst Van der Steur af.

Maarten Bakker

Advertentie