Uren schrijven moet gewoon per tijdseenheid van zes minuten. Met tijdseenheden van tien minuten wordt onvoldoende inzichtelijk wat de daadwerkelijk bestede tijd van een advocaat is. Dat is althans het oordeel van de rechtbank Gelderland in een vandaag gepubliceerde uitspraak.

Het geschil spitste zich toe op de vraag of werk van een advocatenkantoor bij het verhalen van loonschade de analoge toepassing van de dubbele redelijkheidstoets (artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b BW) kon doorstaan. Het inschakelen van rechtsbijstand bij het inroepen van een verhaalsrecht is redelijk, oordeelt de rechter in de eerste redelijkheidstoets.

Ook het uurtarief (180 euro ex BTW en  kantooropslag) vindt de rechter nog redelijk. Maar de hantering van tijdseenheden van tien minuten niet, omdat daarmee onvoldoende inzichtelijk wordt wat de daadwerkelijk bestede tijd is. Daarom schat de rechter de omvang van de schade. ‘Bij die schatting zal een tijdseenheid van 6 minuten worden gehanteerd zoals in de juridische dienstverlening te doen gebruikelijk is,’ vermeldt het vonnis.

Uiteindelijk kregen twee van de drie eisende partijen een fractie van hun vordering toegewezen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie