Het systeem voor de digitalisering van de rechtspraak voldoet nog niet op alle fronten. Dat schrijft de Nederlandse orde van advocaten in een brief van 13 mei aan de Eerste Kamer in reactie op de nadere memorie van antwoord over de digitalisering van de rechtspraak.

Aan het systeem waarbinnen de digitale procedures plaatsvinden, schort het een en ander, meent de NOvA. Zo is het nog niet mogelijk om vertrouwelijke stukken die alleen voor de rechter bedoeld zijn digitaal in te dienen. Afwijkend bewijsmateriaal, zoals video-opnamen, kunnen advocaten niet aanbieden via het webportaal. Ook kunnen foto’s niet los worden geüpload. Een advocaat kan deze alleen plakken in een tekstdocument. Het uploadlimiet is met 10MB bereikt, wat ertoe leidt dat foto’s al snel in meerdere documenten in het dossier terecht komen.

In de brief aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van 13 mei, somt de NOvA de bezwaren op tegen de manier waarop het digitaal procederen op dit moment is geregeld. De NOvA reageert hierin op de nadere memorie van antwoord van 26 april.

Er kunnen op dit moment geen bijlagen met hyperlinks en kruisverwijzingen tussen verschillende documenten worden aangeleverd. ‘Dat hangt samen met het uitgangspunt dat het digitale systeem voor procesdeelnemers een communicatieplatform biedt en geen werkomgeving, ’ staat te lezen in de nadere memorie van toelichting. Bezwaarlijk want tijdrovend, vindt de NOvA. ‘Officier van justitie, rechter en advocaat moeten, wanneer ze een specifieke passage in een document willen doornemen, eerst naar de betreffende PDF zoeken, deze vervolgens openen en dan scrollen naar de relevante pagina. Met een kruisverwijzing is dit met een druk op de knop geregeld.’

Het feit dat de officier van justitie en rechter beschikken over een of meer grote schermen en een vaste verbinding met de server van de Rechtspraak terwijl een advocaat alleen zijn zelf meegebrachte laptop of tablet heeft, noemt de NOvA ook bezwaarlijk. ‘De zorgen van de NOvA betreffen de “equality of arms” in de rechtszaal.’

Advocaten in asiel- en bewaringszaken kunnen al digitaal procederen bij alle gerechten. Het is nog niet verplicht. Uiterlijk in 2019 procederen advocaten werkzaam binnen alle rechtsgebieden digitaal. Dat is althans het doel van het project Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). NOvA: ‘Wij zijn van mening dat alle partijen zijn gebaat bij een gedegen voorbereiding op de uitrol en maximale gebruikersvriendelijkheid.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie