Digitaal procederen vraagt om een nieuw procesreglement in het bestuursrecht. De Rechtspraak werkt aan een reglement voor zaken in eerste aanleg én hoger beroep samen. Advocaten zijn uitgenodigd hun mening te geven.

Het nieuwe procesreglement is ingegeven door de invoering van KEI; de Rechtspraak heeft onder meer advocaten gevraagd naar hun mening te geven over het concept. ‘Door praktijkspelers te vragen naar hun ideeën, willen de gerechten in het reglement rekening houden met hun manier van werken,’ zegt rechter Wilfried Derksen, die zich binnen de Raad voor de rechtspraak wijdt aan KEI. ‘Het nieuwe reglement moet nog definitief worden vastgesteld door alle rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere rechtscolleges. We willen daarbij betrekken hoe bijvoorbeeld advocaten en bestuursorganen tegen het reglement aankijken.’

Nu zijn er nog aparte procesreglementen voor rechtbanken, de hoven en de bijzondere rechtscolleges. De Rechtspraak wil uiteindelijk één reglement voor zaken in de digitale rechtsgang in eerste aanleg en hoger beroep samen opstellen. In het algemeen bestuursrecht en in Lex Mulder-zaken treedt KEI naar verwachting medio 2017 in werking. Asielrechtadvocaten kunnen nu al op vrijwillige basis digitaal procederen.

Advocaten kunnen nog reageren tot 17 juni.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie