Ze zijn zeldzaam, maar nu is er weer eens een 60ab-schorsing uitgesproken. Hoe ernstig moeten de wantoestanden nou zijn voor zo’n spoedprocedure, resulterend in een (straf)schorsing met onmiddellijke ingang?

Je hebt drie soorten schorsingen. De traditionele schorsing van max een jaar, als terechtwijzing voor advocaten die stevig uit de bocht zijn gevlogen. Die gaat pas in als de uitspraak definitief is. Dan de 60b-schorsing voor onbepaalde tijd vanwege onbehoorlijke praktijkuitoefening.  Die gaat direct na de uitspraak in. Niet als straf, maar om de maatschappij te beschermen tegen een advocaat die niet in staat is zijn werk goed te doen.

En dan heb je dus artikel 60ab, een spoedprocedure als onmiddellijk ingrijpen vereist is, in 2009 ingevoerd voor situaties waarin 60b geen soulaas biedt. Als de deken om een 60ab-schorsing vraagt moet de tuchtrechter binnen twee weken uitspraak doen. Wordt een schorsing uitgesproken dan gaat die hoppetee, meteen in.

Maar: dan moet er wel wat aan de hand zijn. De staatssecretaris zei bij de behandeling in de Eerste Kamer: ‘De nieuwe voorziening is uitsluitend bedoeld voor zeer uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van een zodanig ernstig vermoeden van een ernstige misdraging, dat het treffen van maatregelen niet kan worden afgewacht.’ Volgens het Hof van Discipline in 2012 moest je dan bijvoorbeeld denken aan lidmaatschap van een criminele organisatie, of het misbruiken van de advocatuurlijke privileges. Daarmee was volgens de toenmalige Amsterdamse deken Germ Kemper het wapen de dekens ‘vrijwel volledig uit handen genomen’.

Maar de wetgever schoot te hulp, en sinds 1 januari 2015 is het criterium van 60ab iets versoepeld. Daar lijkt de tuchtrechter nu gebruik van te maken. De Haagse raad van discipline heeft een 60ab-schorsing een uitgesproken omdat de raad ernstig vermoedt dat het (eenmans)kantoor niet financieel stabiel is en dus de belangen van cliënten gevaar kunnen lopen. Toch wat anders dan maffiose praktijken…

Binnen zes weken na de uitspraak moet de deken een bodemzaak beginnen, zoals lid 5 van 60ab eist. En voor mr. X is vandaag de laatste dag dat hij in beroep kan. Maar ook als hij dat doet, loopt de schorsing door.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie