Na twintig jaar kan online dispute resolution (ODR) nu echt mainstream worden, verwachten experts bij de vijftiende ODR conferentie in het Haagse Vredespaleis. Die ontwikkeling noemen zij ‘spannend’. Maar er blijkt ook veel weerstand tegen online geschilbeslechting te bestaan. Hoe verminder je dat gevoel van weerstand, vragen advocaten en andere experts zich af bij een van de working groups.

Online geschilbeslechting staat na twintig jaar op het punt om mainstream te worden. Toch is er veel weerstand tegen het principe van online geschilbeslechting, blijkt tijdens de ODR conferentie in het Haagse Vredespaleis. Zo vertelt de oprichter van de Franse online geschilbeslechter Demander Justice dat de start-up zich moest verweren tegen een claim van ‘unauthorized practice of law‘. ‘Maar via Demander Justice wordt er geen juridisch advies gegeven en ook procesvertegenwoordiging is uitgesloten,’ vertelt een van de oprichters. Het platform won de eerste procedures, maar de Franse landelijke en lokale ordes willen doorprocederen. Demander Justice snapt het idee dat ODR een bedreiging voor de advocatuur zou zijn niet. ‘Deze zaken zouden nooit voor een rechter komen.  Voor een geschil over 500 of 600 euro ga je niet naar een advocaat.’

Hoe zouden we dat gevoel van bedreiging kunnen verminderen, vragen advocaten en andere experts zich bij een van de working groups. Vraagt dat om aanpassing van de gedragsregels die ordes overal ter wereld opleggen? Als de weerstand voortkomt uit concurrentie-overwegingen, zou ODR misschien officieel beperkt moeten worden tot small claims die anders toch niet voor de rechter zouden komen, is een voorstel van een Amerikaanse. Een landgenote ziet kansen voor ‘unbundling of services‘ naar een voorbeeld van intakes voor pro bono en low bono zaken in Florida. Online geschilbeslechting zou dan een van de opties zijn waar naar verwezen kan worden, waarbij via ODR  een deel van de vertegenwoordiging wordt gedaan, maar niet alles. Als het nodig is dat een zaak naar de rechter gaat, zou een betalende advocaat dat deel van de procedure kunnen doen. ‘Misschien moeten we meer focussen op de mogelijkheden die ODR biedt voor toegang tot het recht en minder op de kans om omzet te verliezen,’ suggereert een Franse advocaat.

Volgend jaar is de zestiende ODR conferentie in haar thuisland.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie