Over de vergoeding van advocaten tijdens politieverhoor, de rol van advocaten tijdens verhoor en het opnemen van verhoren hebben Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Judith Swinkels (D66) moties ingediend tijdens het debat in de Tweede Kamer van 25 mei over verhoorbijstand.

Een advocaat mag geen toeschouwer zijn tijdens politieverhoor, dat vinden Kamerleden Michiel van Nispen (zie foto) en Judith Swinkels. Om te garanderen dat een advocaat tijdens verhoor een rechtsbijstandsverlener is, dienden de Kamerleden een motie in tijdens het debat. Met de motie verzoeken de Kamerleden de regering om artikel 5 lid 2 van het ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor te schrappen.

Ook de vergoeding van advocaten was onderwerp van debat. Van Nispen en Swinkels dienden een motie in waarmee ze de regering vragen te komen tot een eerlijke en reële vergoeding voor advocaten, waarbij de vergoeding een reflectie is van de werkelijk bestede tijd. De staat doet op dit moment een onderzoek naar de gemiddelde verhoorduur en het aantal verhoren. Met een motie verzoekt Van Nispen de regering in redelijkheid gevolgen te verbinden aan de uitkomsten het onderzoek.

Het feit dat de regering alle verhoren niet wil opnemen, baart Van Nispen en Swinkels zorgen. Zij vinden het bezwaarlijk dat er geen beeld- of geluidsmateriaal bestaat als discussie ontstaat over de inhoud van een verhoor of de wijze waarop deze is afgenomen. Met een motie vragen beide Kamerleden de regering ervoor te zorgen dat in de toekomst zoveel mogelijk verhoren kunnen worden opgenomen, te beginnen bij verhoren waar geen raadsman aanwezig is.

Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over de moties.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie