Het kabinet stelt de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand voorlopig even uit. Dit en volgend jaar komt er zelfs geld bij voor advocaten bij het politieverhoor en ZSM. Dat schrijft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer.

De minister reageert in de brief op het voorstel van de commissie-Wolfsen voor de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Net als die commissie houdt de minister vast aan de invoering van een eerstelijns rechtshulp, die een cliënt eerst moet bezoeken alvorens hij een advocaat kan inschakelen om te procederen.

Maar de minister verwacht dat de invoering van de eerstelijns rechtshulp pas na een paar jaar een besparing oplevert in het budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand.  Dit jaar gaat dat budget omhoog van 440 miljoen naar 448 miljoen euro. In 2017 stijgt het budget door naar 458 miljoen euro. Vanaf 2018 gaat het echter weer omlaag. In 2021 moet er een bezuiniging van in totaal 37 miljoen euro ingeboekt worden.

De budgetverhoging in 2016 en 2017 is onder meer bedoeld om de extra inzet van advocaten bij het politieverhoor en bij ZSM-zaken te financieren. Verder moet de minister extra geld uittrekken omdat het beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand voorlopig blijft groeien.

De eerstelijns rechtshulp moet ervoor gaan zorgen dat meer geschillen buiten de rechter afgedaan gaan worden, zonder toevoeging van een advocaat. Naast het Juridisch Loket krijgen de Sociale Raadslieden een belangrijke rol hierbij. Verder hoopt Van der Steur op de rechtsbijstand te kunnen snoeien door een ruimere vermogenstoets voor rechtzoekenden, waarbij ook het eigen huis wordt meegerekend.

Op advies van de commissie-Wolfsen en ook de commissie-Barkhuysen, die was ingesteld door NOvA,  laat Van der Steur onderzoeken of de vergoeding voor advocaten, middels het puntensysteem, niet gewijzigd moet worden na twintig jaar. Dat mag echter niet leiden tot een verhoging van de uitgaven. Vernieuwing van het systeem moet advocaten juist een prikkel geven om doelmatig te werken, aldus de minister. De vergoeding per punt blijft wel gehandhaafd op 105,61.

De minister neemt verder het voorstel over om de inning  van eigen bijdragen weg te halen bij advocaten. De Raad voor rechtsbijstand gaat dat doen. Zij loopt ook het incassorisico.

Het kabinet was aanvankelijk van plan 85 miljoen euro op rechtsbijstand te besparen. De Eerste Kamer hield die bezuiniging echter tegen.

Maarten Bakker

Advertentie