Wraaklustige advocaten  – wat beweegt ze? Diep wantrouwen? Of de wens die dreigende schorsing of schrapping zo láng mogelijk uit te stellen?

Mr. X had twee dekenbezwaren te bestrijden. Nog voor de zitting wraakte ze de raad van discipline in Amsterdam: ze waren tegen haar – zo was de termijn voor de zitting te kort en waren de klachten ten onrechte niet meteen kennelijk ongegrond verklaard. Volgens de wrakingskamer had dit alles met een serieuze wraking weinig te maken. Verzoek ongegrond en een volgend verzoek zou de raad niet in behandeling nemen (56 lid 6 Advw en  515 lid 4 Sv). Mr. X kreeg een schorsing van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Zo’n ‘gewone’ schorsing gaat pas in als de uitspraak definitief is. Mr. X ging in appel bij het Hof van Discipline, en wraakte nog voor de zitting de ganse kamer die haar zaak zou behandelen. Niet alle wrakingsgronden staan in de uitspraak, maar kennelijk vond mr. X dat men niet correct had gereageerd op een brief waarin ze onder meer wilde weten of haar bezwaar tegen een reactie van de deken zou worden gehonoreerd, en of het Hof alle door haar genoemde getuigen zou oproepen. Het antwoord van de griffier hield voornamelijk in dat dergelijke zaken op de zitting aan de orde zouden komen. Daarnaast klaagde mr. X dat de kamer in meerderheid uit “Amsterdammers” bestond: twee raadsheren bij het Gerechtshof, terwijl dat hof aan de wieg hadden gestaan van een tegen haar gerichte klacht, en een voormalig kantoorgenoot van haar ex-patroon (bent u er nog?).

De wrakingskamer benoemt nog maar eens dat een wraker zwaarwegende aanwijzingen voor (een objectief gerechtvaardigd vermoeden van) vooringenomenheid moet hebben. Daarvan bleek niet uit de brief van de griffier, en ook niet uit het weinig concrete ‘Amsterdammers’-bezwaar. Wraking afgewezen, en het misbruikriedeltje om herhaling te voorkomen weer toegevoegd.

In het wrakingsprotocol van het Hof van Discipline staat trouwens sinds 4 februari 2016 dat evidente onzin-wrakingen ook zonder zitting kunnen worden afgedaan.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie